Dřevo jako obnovitelný přírodní zdroj se opět stává velmi oblíbené pro výrobu nábytku či vybavení domácností, dílen a dokonce i při vybavování budov státní sféry, zahrad a opět i při výstavbě domů.

Dřevo rozdělujeme do několika kategorií:

Základní podmínkou je hustota dřeva. Vyjadřuje se v kg/m³ a dřeva s vyskou hustotou jsou vyznačována jako těžká, s nízkou jako lehká. Hodnota určující hustotu nezáleží jenom na druhu stromu, ale také na podmínkách kde strom rost a na vlhkosti okolí.

Dřevo jehličnanů – smrk, borovice, tis, modřín, jalovec

Dřevo listnatých stromů

–dub, akát, jilm, kaštanovník, jasan (mají kruhovitě pórovitou stavbu dřeva )
–buk, olše, lípa, bříza, hrušeň, platan (mají roztroušeně pórovitou stavbu dřeva)
–ořešák, švestka (mají polokruhovitou stavbu dřeva)

O ceně dřeva rozhoduje hlavně jeho kvalita, země původu a jeho vzhled, třeba sukovitost a barva.

Velký význam má také samotné zpracování dřeva. Řezivo potřebné pro výrobu či další zpracování při výrobě nábytku se připravuje rozřezáním kulatiny podélně na pásové pile.

Takto připravené řezivo je vhodné k dalšímu zpracování, které si většinou provádí přímo sám truhlář. Existují i specializované firmy, které se zabývají výrobou desek a základních tvarů pro určité zakázky. Většinou jde ovšem o zakázky od velkovýrobců.

Ne každé dřevo se hodí pro výrobu do interiéru. Velmi praktické uplatnění najde dřevo i při výrobě venkovních výrobků jako jsou pergoly, zahradní nábytek. Stále je neocenitelným materiálem pro výrobu krovů a dalších stavebních prvků.

Vzniklý odpad při zpracování dřeva jako jsou piliny a třísky, se opět zpracovává. Je slisován a dále využit jako topný materiál (brikety). V dnešní době velmi ceněn pro jeho ekologii a obnovitelnost.