Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně,
pod záštitou děkana Fakulty stavební Prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc.
pořádá 6. ročník

Termín konání:
2. – 3. ŘÍJNA 2012
Místo konání:
AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ,
VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO
www.zkouseniajakost.cz

Read the rest of this entry »